Výkup nemovitostí

Výkup bytů, domů, pozemků rychle a profesionálně. Vyplacení peněz do 3 dnů. Vyřešíme vaši exekuci, dluhy, privatizaci bytu.

Výkup nemovitostí s věcným břemenem


Vlastníte nemovitost s věcným břemenem a rádi byste ji prodali? Nemůžete sehnat kupce, protože je na vašem domě, bytě nebo pozemku věcné břemeno na vedení sítí, používání cesty nebo dožití? 

 

Byty, domy, pozemky a věcné břemenoKOVA Reality vám nabízí

 • Vykoupíme váš dům, byt nebo pozemek s věcným břemenem v Praze i po celé České republice.
 • Zajistíme vám kompletní právní servis.
 • Peníze za nemovitost vám vyplatíme do 3 dnů od vyřízení všech právních náležitostí.
 • V případě potřeby vám vyplatíme zálohu až 1 000 000 Kč.


Jak výkup nemovitosti probíhá?

 1. Pokud chcete prodat nemovitost s věcným břemenem, ozvěte se nám prostřednictvím formuláře nebo přes jiný kontakt.
 2. Ihned vás bude kontaktovat náš makléř a domluví podrobnosti výkupu nemovitosti.
 3. V závislosti na vašich časových možnostech následuje prohlídka nemovitosti naším realitním makléřem a nezávislým odhadcem.
 4. Na základě odhadu pro vás vypracujeme nejlepší možné řešení výkupu nemovitosti.
 5. Vyřídíme veškeré nutné podklady, daňové přiznání, smlouvy a komunikaci s úřady.
 6. V případě potřeby vám ihned vyplatíme zálohu až do výše 2 500 000 Kč. Splatíme vaše případné pohledávky u kterékoli bankovní i nebankovní instituce.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

 • Výpis z katastru nemovitostí (v případě bytové jednotky výpis k bytu i k celému domu) a snímek z katastrální mapy
 • Plánek bytu, domu, pozemku
 • Nabývací tituly, tj. dokumenty, na jejichž základě došlo ke vzniku vlastnického práva:
  • Kupní smlouva
  • Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky
  • Smlouva o převodu jednotek bytových družstev
  • Darovací smlouva
  • Usnesení soudu o dědictví
 • Dokumenty, omezující vlastnické právo – věcné břemeno

Věcné břemeno a nemovitost – časté otázky a odpovědi

Co je věcné břemeno?

Institut věcného břemena užívání nemovitosti upravuje občanský zákoník. Dle něj věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci – právnická i fyzická osoba – ve prospěch někoho jiného tak, že je vlastník nemovitosti povinen něco trpět (např. provoz na své cestě), něčeho se zdržet (např. stavby vysokého plotu), nebo něco konat (např. pravidelně prořezávat stromy u své cesty). Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Věcné břemeno se týká pouze nemovitých věcí – domů, bytů, pozemků, nikoli věcí movitých, jako je např. televizor.

Vlastnictví nemovitosti může být omezeno různými druhy věcných břemen, nejčastější jsou:

 • Věcné břemeno vztahující se k užívání pozemku nebo jeho části – cesty, vjezdu, mostu, studny, zahrady aj.
 • Věcné břemeno dožití – jedná se o tzv. věcné břemeno ve prospěch určité osoby. Toto břemeno vymezuje právo doživotního užívání určité nemovitosti, užívání určitých služeb a podobně. Toto věcné břemeno nepřechází na jiné osoby a smrtí osoby, v jejíž prospěch bylo břemeno zřízeno, zaniká. Často bývá toto věcné břemeno součástí darovacích smluv.
 • Věcné břemeno řešící různé druhy vedení sítí – kanalizace, vodovod, elektrické vedení, plynovod, vedení sítí aj.
 • Věcné břemeno řešící stavební a jiné úpravy – dolování na pozemku, práva stavby plotu, čerpání vody aj.
 

Proč zvolit společnost KOVA Reality s.r.o.?

Realitní kancelář KOVA působí na trhu s nemovitostmi více jak 20 let. Za tuto dobu pomohla mnoha klientům v jejich nelehké životní situaci. Orientujeme se na obchod s realitami v rámci celé České republiky, s důrazem na Hlavní město Prahu. Specialitou KOVA Reality je prodej nemovitostí v Praze 5 a okolí. Náplní naší práce je zejména výkup a prodej bytů, rodinných domů, pozemků pro bytovou výstavbu i komerční účely a v neposlední řadě prodej a pronájem nebytových prostor.


 

             VÝKUP BYTŮ               VÝKUP POZEMKŮ               VÝKUP DOMŮ