Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je věcné břemeno?

Nemovitosti a věcná břemena

Vlastnické právo k nemovitosti může být omezeno několika způsoby. Jedním z nich je tzv. věcné břemeno. Věcné břemeno představuje institut, který umožňuje určitým osobám užívat věci, ke kterým nemají vlastnická práva.


Toto omezení vlastnických práv lze dosáhnout jen dobrovolnou dohodou osob anebo je možné tato práva omezit na základě zákona, a to zejména ve veřejném zájmu.

Základní definice věcného břemena ve zkratce

Věcné břemeno omezuje vlastníka věci movité nebo nemovité v tom, že je povinen:

a) něco strpět či se naopak nějakého jednání se zdržet (tzv. služebnost)

Příklad

Vlastnické právo k rodinnému domu pana Nováka je omezeno věcným břemenem služebnost inženýrské sítě. Majitelé sousedních parcel, resp. příslušné orgány tak mohou přes pozemek pana Nováka vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat.

b) musí sám něco aktivně konat nebo dát (tzv. reálné břemeno)

Příklad

Pan Rubeš daroval sousedovi svůj ovocný sad. Oba se dohodli na zřízení reálného břemena po dobu 10 let, v němž se soused zavázal panu Rubešovi poskytnout každý rok z úrody 30 kg jablek. Ve společné smlouvě ošetřili i případy, kdy nebude možné plnění poskytnout (například z důvodu neúrody) a určili adekvátní peněžitou náhradu.

Uvažujete o prodeji svého domu, bytu nebo pozemku, ale máte na nich věcné břemeno či služebnost? Rádi vám pomůžeme. Nemovitost s břemenem od vás vykoupíme anebo vám pomůžeme s jejím prodejem


Štítky

Druhy věcných břemen s příklady: služebnost a reálná břemena

Druhy věcných břemen s příklady: služebnost a reálná břemena

Nemovitosti a věcná břemena

Jaký je rozdíl mezi služebností a reálným břemenem? A jak se tyto pojmy mají k termínu věcné břemeno. Základní přehled a charakteristiky jednotlivých typů břemen najdete v článku.

Přečíst článek