Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Exekuční příkaz

Víte, co to je exekuční příkaz, kdo ho vydává a jakou má mít podobu? V našem článku se dozvíte všechno, co potřebujete vědět.


Co je to exekuční příkaz

Jde o příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v Exekučním řádu. Vydává ho soudní exekutor. Exekuční příkaz určuje, jakého majetku se bude exekuce týkat a jakým způsobem bude provedena (například srážkami ze mzdy nebo prodejem nemovitosti).

Soudní exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného až po vydání pověření k vedení exekuce exekučním soudem. Má povinnost zvolit vhodný a přiměřený způsob exekuce. Pokud je dlužná částka nízká, neměl by například navrhovat prodej nemovitosti.

Co znamená nařízení exekuce

Exekučnímu příkazu předchází nařízení exekuce, kdy exekutor vyzývá povinného, aby dluh uhradil do 15 dní dobrovolně.

Povinný je také informován, že nesmí majetek postižený exekučním příkazem převést na jinou osobu, zatížit ho ani s ním jinak nakládat.

Příklady exekučních příkazů k provedení exekuce

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky dlužníka z účtu
 • přikázáním pohledávky manžela/ky z účtu
 • prodejem nemovitých věcí (bytu, domu, chaty)
 • prodejem movitých věcí (auta, nábytku, elektroniky)
 • pozastavením řidičského oprávnění
 • odebráním věci
 • vyklizením

Jak má vypadat exekuční příkaz

Exekuční příkaz musí mít písemnou podobu. Písemné vyhotovení vydává exekutor. Uvádí v něm informace o postupu exekučního řízení a také specifikuje

 • exekuční soud
 • exekutora, který vede exekuční řízení
 • exekuční titul a orgán nebo osobu, která ho vydala
 • účastníky
 • povinnost, která se vymáhá
 • způsob provedení exekuce (číslo účtu oprávněného nebo exekutora, pokud je potřeba)
 • osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz
 • výrok
 • poučení o odvolání
 • den a místo jeho vydání

Také nesmí chybět podpis exekutora.

Komu je doručen

Exekutor odesílá exekuční příkaz jak povinnému, tak oprávněnému a dalším osobám specifikovaným občanským soudním řádem.

Kdy nabývá právní moci

Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

Příklad: exekuční příkaz a srážky ze mzdy

Poté, co nabude nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, soud informuje plátce mzdy o povinnosti vyplácet oprávněnému částku ze mzdy povinného.

Zrušení exekučního příkazu

Exekuční příkaz může soudní exekutor zrušit. Účinky vydaných exekučních příkazů zanikají zastavením nebo provedením exekuce.

 


Štítky

Exekuční řízení

Exekuční řízení

Exekuce a insolvence

Zajímá vás, co je exekuční řízení a jaký je jeho průběh? Vysvětlíme vám, o co se jedná, a popíšeme jednotlivé fáze.

Přečíst článek