Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to úrok

Zadlužené nemovitosti: exekuce

V případě, že máte hypotéku nebo jinou půjčku, jste se určitě setkali s termínem úrok a dalšími podobnými pojmy. Máme pro vás srozumitelné definice a vysvětlení.


Úrok

Stručně řečeno, úrok je peněžitou odměnou za půjčení peněz. Věřitel půjčí dlužníkovi určitou finanční částku – poskytuje mu úvěr. Zapůjčená částka se nazývá jistinou a musí být do stanovené lhůty navrácena spolu s úrokem.

Úroková sazba

Úroková sazba udává v procentech částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli navíc. Úroková sazba může být buď fixní (stálá), nebo proměnlivá. To znamená, že se v průběhu úvěru může zvyšovat i snižovat. To je typické například pro úrokové sazby hypoték.

RPSN

RPSN je zkratka, která doslova znamená “roční procentní sazba nákladů”. Jedná se o částku, kterou dlužník zaplatí poskytovateli úvěru navíc, nad rámec splátky. Zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale také další různé poplatky a náklady, které jsou s úvěrem spojené. Jde například o poplatek za jeho vyřízení nebo o poplatek za vedení úvěrového účtu.

Je důležitější RPSN, nebo úroková sazba?

Pokud si chcete porovnat více úvěrů, určitě se kromě výše úrokové sazby zajímejte i o RPSN. Může se stát, že úvěr s nižším úrokem, který se na první pohled zdá být výhodnější, je ve skutečnosti díky různým poplatkům dražší než ten, co má vyšší úrok. Výše RPSN by pro vás tedy měla být při rozhodování jedním ze zásadních ukazatelů.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli v případě, že nesplnil své povinnosti a včas neuhradil svůj peněžitý závazek. Výjimku tvoří situace, kdy dlužník nenese za prodlení odpovědnost. Úrok z prodlení je náhradou za to, že věřitel nemohl se svými penězi ke dni splatnosti disponovat. Věřitel má na tuto náhradu nárok bez ohledu na důvody, které nesplnění závazku způsobily. Úrok se počítá ode dne splatnosti až do dne úhrady. Výše úroku z prodlení může být domluvena smluvně nebo se vychází z právního předpisu.

Jak se počítá úrok

Pro výpočet úroku (částky, kterou zaplatíte navíc) se můžete často setkat s různými kalkulačkami a vzorečky. Ale pozor, většinou nejsou úplně přesné, protože nezohledňují například to, že se výše jistiny (zapůjčené) částky postupně snižuje a úroky se vypočítávají vždy z aktuálního zůstatku jistiny. Tím pádem se částka, kterou zaplatíte na úrocích, postupně snižuje. Dále neberou v potaz, že se výše úrokové sazby může měnit, jako například u hypotečního úroku s fixací třeba na tři nebo pět let.

Abyste měli alespoň nějakou představu, jeden takový vzoreček tu máme. Potřebujete znát výši částky, kterou si půjčujete, výši splátky a dobu splatnosti v měsících, tedy celkový počet splátek. Výši splátky vynásobte počtem splátek, tím vypočítáte celkovou částku, kterou zaplatíte. Od ní odečtěte výši zapůjčené částky a vyjde vám částka zaplacená na úrocích. 

Jste ve složité situaci, kterou potřebujete rychle řešit? Zvažujete prodej své nemovitosti? Pomůžeme vám, zajišťujeme výkup bytů za hotové. 


Štítky

Co je to promlčení

Co je to promlčení

Exekuce a insolvence

Potřebujete vědět, co je promlčení a čeho se týká? Zajímá vás, jaké jsou promlčecí lhůty a kdy začínají běžet? To vše se dozvíte v našem článku. Také zjistíte, která práva se promlčují a která ne.

Přečíst článek