Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to úrok

Zadlužené nemovitosti: exekuce

V případě, že máte hypotéku nebo jinou půjčku, jste se určitě setkali s termínem úrok. Víte ale, co to pro vás znamená?


Úrok

Stručně řečeno, úrok je peněžitou odměnou za půjčení peněz. Věřitel půjčí dlužníkovi určitou finanční částku – poskytuje mu úvěr. Zapůjčená částka se nazývá jistinou a musí být do stanovené lhůty navrácena spolu s úrokem.

Úroková sazba

Úroková sazba udává v procentech částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli navíc. Úroková sazba může být buď fixní (stálá), nebo proměnlivá. To znamená, že se v průběhu úvěru může zvyšovat i snižovat.

RPSN

RPSN je zkratka, která doslova znamená “roční procentní sazba nákladů”. Jedná se o částku, kterou dlužník zaplatí poskytovateli úvěru navíc, nad rámec splátky. Zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale také další různé poplatky a náklady, které jsou s úvěrem spojené. Jde například o poplatek za jeho vyřízení nebo o poplatek za vedení úvěrového účtu.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli v případě, že nesplnil své povinnosti a včas neuhradil svůj peněžitý závazek. Výjimku tvoří situace, kdy dlužník nenese za prodlení odpovědnost. Úrok z prodlení je náhradou za to, že věřitel nemohl se svými penězi ke dni splatnosti disponovat. Věřitel má na tuto náhradu nárok bez ohledu na důvody, které nesplnění závazku způsobily. Úrok se počítá ode dne splatnosti až do dne úhrady. Výše úroku z prodlení může být domluvena smluvně nebo se vychází z právního předpisu.

Jste ve složité situaci, kterou potřebujete rychle řešit? Zvažujete prodej své nemovitosti? Pomůžeme vám, zajišťujeme výkup bytů za hotové.


Štítky

Co je to promlčení

Co je to promlčení

Exekuce a insolvence

Potřebujete vědět, co je promlčení a čeho se týká? Zajímá vás, jaké jsou promlčecí lhůty a kdy začínají běžet? To vše se dozvíte v našem článku. Také zjistíte, která práva se promlčují a která ne.

Přečíst článek