Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to dluh, závazek a pohledávka

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Pod pojmem dluh se nám většinou vybaví finanční částka, ale nemusí to tak být pokaždé. Může se jednat i o povinnost jiného plnění. Chcete mít jasno v termínech dluh, pohledávka nebo závazek? Pak čtěte dál.


Dluh

Dluh je povinnost splnit závazek. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, kdy věřitel je oprávněný a dlužník povinný. Dluh může vzniknout například na základě nákupu zboží, čerpání úvěru nebo za služby, s tím, že dlužník bude hradit později. Za tuto možnost většinou platí ještě úrok.

Dluh se obvykle prokazuje písemným potvrzením, které může mít například podobu směnky nebo dluhopisu. Jak bude dlužník splácet, může stanovovat splátkový kalendář.

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá.

Vymáhání pohledávek

Možností, jak vymáhat pohledávku, která je po splatnosti, je několik. Prvním krokem obvykle bývá zaslání upomínky – předžalobní výzvy. Pokud zůstává bez odezvy, je možné podat žalobu. Ta se podává zpravidla k obvodnímu soudu podle trvalého bydliště nebo sídla dlužníka.

V případě, že dlužník svůj závazek neuhradí ani na základě soudního řízení, připadá v úvahu výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu nebo návrh na exekuci prostřednictvím soudního exekutora, který zahájí exekuční řízení.

Samostatnou kapitolou je pak insolvence, která může vzniknout jak na žádost dlužníka, tak věřitele. I poté, co bylo insolvenční řízení zahájeno, může věřitel podat přihlášku pohledávky k insolvenčnímu soudu, který ho vede.

V případě, že se věřitel nechce pohledávkou zabývat, může využít ještě jedno řešení, a tím je postoupení pohledávky třetí straně. Existují společnosti, které se zabývají odkupem pohledávek. Důležité je řešit situaci včas, aby nedošlo promlčení pohledávky.

Závazek

Podle definice je závazek dvoustranný vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Na jedné straně je dlužník, který má povinnost svůj dluh řádně a včas splnit. Na druhé straně je věřitel, který má pohledávku, tedy právo splnění dluhu požadovat. Závazek vzniká nejčastěji na základě smlouvy.

Přemýšlíte o prodeji svého domu, bytu nebo pozemku? Kontaktujte nás, specializujeme se na výkup zadlužených nemovitostí.


Štítky

Co je to promlčení

Co je to promlčení

Exekuce a insolvence

Potřebujete vědět, co je promlčení a čeho se týká? Zajímá vás, jaké jsou promlčecí lhůty a kdy začínají běžet? To vše se dozvíte v našem článku. Také zjistíte, která práva se promlčují a která ne.

Přečíst článek