Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Exekuční titul a jeho příklady

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Věděli jste, že k exekučnímu řízení dluh sám o sobě nestačí? Právním předpokladem pro jeho zahájení je exekuční titul. Přečtěte si, o co přesně se jedná, jaké jsou nejčastější exekuční tituly a kdo je vydává.


Co je to exekuční titul

Exekuční titul je dokument, který povinnému ukládá konkrétní povinnost nebo potvrzuje pohledávku. Disponuje jím věřitel, který se na jeho základě může obrátit na soud, aby nařídil exekuci.

Vykonatelnost exekučního titulu

Exekuční titul musí být vykonatelný nejen po formální, ale také po materiální stránce. Je nutné, aby v něm byl přesně označený jak povinný, tak oprávněný, a dále musí obsahovat přesnou specifikaci práv a povinností.

Druhy exekučních titulů

Nejčastěji se jedná o následující:

Nalézací řízení a rozhodnutí soudu

Exekučnímu řízení předchází nalézací řízení, ve kterém soud zjišťuje, kdo je dlužník, kdo věřitel, jaká je výše dluhu a také stanovuje termín jeho úhrady. Soud potvrzuje existenci pohledávky.

Pokud dlužník včas dluh neuhradí, stává se rozsudek exekučním titulem. Kromě rozsudku to může být usnesení, platební rozkaz a také trestní příkaz.

Rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy

Jde například o platební výměry a výkazy nedoplatků na daních, na nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení.

Notářský zápis

Další možností je sepsání notářského zápisu s uznáním dluhu. Na jeho základě povinný (dlužník) souhlasí s přímou vykonatelností. Znamená to, že odsouhlasil použití notářského zápisu jako exekučního titulu k nařízení a provedení exekuce v případě, že uvedený dluh (závazek) v daném termínu neuhradí.

Rozhodčí nález

Nejčastěji se používá v obchodních sporech, ale můžete se s ním setkat také mezi podnikateli a spotřebiteli. Rozhodčí řízení (arbitráž) patří mezi mimosoudní řešení sporů.

Strany mohou uzavřít rozhodčí smlouvu, na jejímž základě svěřují spor, který mezi nimi vznikl nebo později může vzniknout, k rozhodnutí soukromému rozhodci. Na konci tohoto řízení je nález, který se po uplynutí doby k plnění (a po limitované kontrole soudu) stává vykonatelným.

V případě, že jedna ze stran není spokojená s výsledkem rozhodčího řízení, může se obrátit na soud a požádat o zrušení rozhodčího nálezu.

Schválený smír

Soudem schválený smír má stejný dopad jako pravomocný rozsudek a je pro všechny účastníky závazný.


Štítky

Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti

Exekuce a insolvence

Exekuce nemovitosti je jednou z možností věřitele, jak na dlužníkovi vymoci pohledávku. Co to přesně znamená a jak proces probíhá?

Přečíst článek