Volejte kdykoliv 257 22 33 22

Exekuce nemovitosti

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Exekuce nemovitosti je jednou z možností věřitele, jak na dlužníkovi vymoci pohledávku. Co to přesně znamená a jak proces probíhá?


Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Jedná se o listinu, kterou vydává soudní exekutor za účelem zajištění nemovitosti dlužníka. Cílem je její zpeněžení v dražbě. Dlužník však má možnost nejpozději do jejího zahájení dlužnou částku uhradit nebo předložit jiný majetek. Také může svou nemovitost nabídnout realitní kanceláři k odkupu.

Na jednu nemovitost může být vydáno několik exekučních příkazů k jejímu prodeji. Dražba se ale koná pouze na základě prvního příkazu. Ostatní věřitelé mohou přihlásit do výtěžku dražby. Cenu nemovitosti určuje znalec stanovený soudním exekutorem. Vyvolávací cena jsou 2/3 odhadní ceny.

Informace o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se eviduje v katastru nemovitostí, kde se uvádí do listu vlastnictví.

Dražba nemovitostí v exekuci – informace

Dražby jsou pak zveřejňovány na Portálu dražeb Exekutorské komory. Zde jsou také k dispozici dražební vyhlášky dražených nemovitostí. Dražební vyhláška je dokument soudního exekutora, který obsahuje informace o místě a čase dražby, o předmětu dražby a jeho příslušenství, nejnižší podání a další údaje.

Co je to exekuce

Co je to exekuce

Exekuce a insolvence

Zajímá vás, co je to exekuce, exekuční titul, exekuční příkaz nebo exekuční řízení? Termínů spojených s problematikou exekucí je celá řada. My vám je vysvětlíme.

Přečíst článek