Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Exekuce nemovitosti

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Exekuce nemovitosti je jednou z možností věřitele, jak na dlužníkovi vymoci pohledávku. Co to přesně znamená a jak proces probíhá?


Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Jedná se o listinu, kterou vydává soudní exekutor za účelem zajištění nemovitosti dlužníka. Cílem je její zpeněžení v dražbě.

Dlužník však má možnost nejpozději do zahájení exekuce na nemovitost dlužnou částku uhradit nebo předložit jiný majetek. Také může svou nemovitost nabídnout realitní kanceláři k odkupu.

Dražba bytů, domů a pozemků v exekuci

  • Na jednu nemovitost může být vydáno několik exekučních příkazů k jejímu prodeji.
  • Dražba se ale koná pouze na základě prvního příkazu.
  • Ostatní věřitelé mohou pohledávku přihlásit do výtěžku dražby.
  • Cenu nemovitosti určuje znalec stanovený soudním exekutorem. Vyvolávací cena jsou 2/3 odhadní ceny.

Exekuce v katastru nemovitostí

Informace o vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti se eviduje v katastru nemovitostí, kde se uvádí do listu vlastnictví.

Dražby nemovitostí v exekuci – informace

Exekuční dražby jsou zveřejňovány na Portálu dražeb Exekutorské komory. Zde jsou také k dispozici dražební vyhlášky dražených nemovitostí.

Dražební vyhláška je dokument soudního exekutora, který obsahuje informace o místě a čase dražby, o předmětu dražby a jeho příslušenství, nejnižší podání a další údaje.


Štítky

Jak na prodej nemovitosti v exekuci

Jak na prodej nemovitosti v exekuci

Exekuce a insolvence

Máte velké dluhy, které nezvládáte splácet a hrozí vám exekuce? Nebo už dokonce byla zahájena? Poradíme vám, jak v obou případech postupovat.

Přečíst článek