Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Prodej bytu s nájemníkem

Nemovitosti a věcná břemena

Chcete prodat byt, který pronajímáte? Přečtěte si, jak takovou situaci řešit a na co si dát pozor. Také se dozvíte, jak je to s věcným břemenem služebnosti nebo předkupním právem nájemníků.


Nájemníka o svém záměru informujte

Svůj byt můžete prodat i v době trvání nájemního vztahu. Přestože to není vaše povinnost, své rozhodnutí nájemníkům včas sdělte a domluvte s nimi postup. Určitě je lepší, když se o prodeji dozví dřív, než přivedete prvního zájemce na prohlídku.

Také se může stát, že budou chtít byt odkoupit. Pokud se domluvíte na ceně, ušetříte si starosti s hledáním kupce.

Tržní cena bytu s nájemníkem: co ji ovlivňuje

Nájemník většinou snižuje tržní hodnotu nemovitosti o několik procent. O kolik přesně, to závisí na několika faktorech:

  • Délka nájemní smlouvy: Čím delší je nájemní smlouva, tím větší má vliv na cenu. Z jednoho prostého důvodu, a to je omezená dispoziční svoboda. Kupující si nemovitost s nájemníkem nemůže hned přizpůsobit svým potřebám. Musí respektovat nájemní smlouvu a počkat na její ukončení.
  • Výše nájemného: Nízký nájem může cenu bytu srazit níže, než by odpovídalo srovnatelným bytům bez nájemníka.
  • Práva nájemníka: V některých případech má nájemník právo na prodloužení nájemní smlouvy i po prodeji bytu. I v případě spolehlivého a komunikujcího nájemníka vždy existuje riziko neshod, problematického vypovězení nájmu nebo nutnosti řešit právní spory.
  • Při prodeji nemovitosti s nájemníkem a určení výsledné ceny hraje velkou roli motivace kupujícího. Lidé hledající investiční nemovitost s nájemcem mohou být ochotni zaplatit i více než kupující, kteří chtějí byt pro vlastní potřebu.

Prověřený nájemník může být konkurenční výhodou

Někteří zájemci nekupují byt pro vlastní bydlení, ale jako investiční nemovitost. Plánují ho pronajímat, aby si zajistili stálý příjem. Z něj mohou například platit hypotéku.

Nájemník většinou není překážkou, ale dokonce předností. Zvlášť pokud víte, že se chová k bytu a jeho vybavení zodpovědně a nájemné hradí včas. Nový majitel pak nemusí nikoho shánět a podstupovat riziko, zda bude vše v pořádku. Byt tak jednoduše prodáte i s nájemníkem.

Potřebujete rychle a výhodně prodat byt s nájemníkem?

Kontaktujte nás, o všechno se postaráme. Veškerý právní a realitní servis máte zdarma.

Získat nabídku

Když potřebujete, aby se nájemník vystěhoval

V případě, že kupec požaduje prázdnou nemovitost, je potřeba nájem ukončit. Dle zákona totiž platí, že při změně vlastníka nemovitosti se všechna práva a povinnosti spojené s nájmem automaticky převádějí na nového majitele. To znamená, že nájemní smlouva zůstává v platnosti s původně dohodnutými podmínkami, pouze dojde ke změně pronajímatele. Rozlišují se dvě situace.

Prodej bytu s nájemníkem na dobu určitou

Jestli máte s nájemníkem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, je nutné respektovat tento termín. Případně se můžete zkusit domluvit, jestli by vám byt neuvolnil dřív. 

Prodej bytu s nájemníkem na dobu neurčitou

U smlouvy na dobu neurčitou je situace složitější. Pro ukončení nájmu tak musíte mít relevantní důvod. Tyto důvody specifikuje § 2288 občanského zákoníku. Patří mezi ně například neplacení nájemného po dobu aspoň 3 měsíců, závažné poškození bytu nebo domu, plánovaná demolice domu nebo když byt potřebujete k užívání pro sebe či svého příbuzného. 

Pokud splňujete jeden ze zákonem stanovených důvodů, máte právo vypovědět nájemní smlouvu v 3měsíční výpovědní době. Výpověď má své náležitosti. Musíte ji podat písemně, uvést její důvod a také poučení o možnosti podat k soudu návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Nájemce ho může podat do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi. 

Pokud důvod neuvedete, je výpověď neplatná a to i v případě, že nájemce návrh na přezkoumání nepodá. Prodej bytu není důvodem pro ukončení nájmu. Můžete se s nájemníkem pokusit o dohodu. Pokud na ni nepřistoupí, nezbývá vám nic jiného, než sehnat kupce, který by byt koupil i s nájemníkem nebo nemovitost nabídnout do výkupu

Předkupní právo se na pronájem nevztahuje

Přednostní prodej bytu nájemníkům byl zrušený už v roce 2014. Předkupní právo pak bylo od 1. července 2020 opět omezeno. Týká se především spoluvlastníků nemovitosti a platí jen tehdy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit.

Jde například o dědictví nemovitosti, ale platí jen 6 měsíců. Pokud byt vlastníte pouze vy, nemáte v tomto směru žádné povinnosti, a to ani k nájemníkům.

Výjimkou je rozdělení nemovitosti na více bytů

Jedinou výjimku tvoří situace, kdy budovu rozdělíte na více bytových jednotek. Novou bytovou jednotku musíte nabídnout k prodeji nejdříve nájemníkům, kteří v ní bydlí. 

Občanský zákoník, § 1187

„Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti." 

Nájemník na dožití: Osobní služebnost prodejem bytu nezaniká

Pro úplnost doplníme, jak je to v případě služebnosti bytu, známé pod pojmem věcné břemeno dožití. Služebnost bytu se vztahuje k nemovitosti, ne k majiteli, tím pádem změnou vlastnictví nezaniká.

Platí i v případě, že není zapsána ve veřejném seznamu (v katastru nemovitostí), ale byla sjednána obligačně, to znamená domluvou. Takový byt je pak obtížné prodat a často pomůže až specializovaná služba výkup nemovitosti s nájemníkem.

Příklad

Pokud vám babička darovala byt a v darovací smlouvě si nechala zřídit osobní služebnost, má právo byt doživotně užívat. Toto právo zaniká až s jejím úmrtím.

Trvalé bydliště nájemníků

Nájemníci si mohou ve vaší nemovitosti zřídit trvalý pobyt i bez vašeho souhlasu. Dokonce jim ho nemůžete zakázat ani v nájemní smlouvě.

K přihlášení potřebují nájemní smlouvu, kterou prokazují své oprávnění k užívání bytu, a občanský průkaz. Na obecním úřadě nebo úřadu městské části/obvodu pak vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a uhradí správní poplatek.

Ale nemusíte mít obavy, z trvalého bydliště jim nevyplývají žádná práva ani povinnosti. Slouží jen pro administrativní účely. Informaci o případném trvalém pobytu nájemníků zjistíte na obecním nebo městském úřadě, kde můžete požádat o jeho zrušení.

Prodej družstevního bytu s nájemníkem

V případě prodeje družstevního bytu je situace odlišná, protože se zde jedná o jinou formu vlastnictví. Družstevní byt vlastní bytové družstvo. Člen bytového družstva má pouze užívací právo k bytu, nikoli přímé vlastnictví nemovitosti. Když nájemník (člen družstva) podnajímá byt někomu dalšímu (podnájemník), jedná se o podnájem. Na rodzíl od nájemní smlouvy je podnájemní smlouva mnohem volnější a může být vypovězena i bez udání důvodů.

Existence podnájemní smlouvy je také vždy vázaná na nájemní smlouvu a musí s ní být v souladu. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy, zaniká i smlouva podnájemní. Pokud tedy člen bytového družstva prodá svůj družstevní podíl někomu jinému (dojde k převodu podílu na jinou osobu), dochází k zániku jak nájemní smlouvy, tak smlouvy podnájemní. Odpadají tu tedy problémy s ukončením podnájmu.

Občanský zákoník, § 2277

„Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.“

Řešíte prodej bytu s nájemníky? Pomůžeme vám

Zdá se vám celý proces náročný a složitý? Potřebujete peníze rychle a nechcete čekat, až vyprší nájemní smlouva? Kontaktujte nás, najdeme pro vás to nejlepší řešení.

Výkup bytu za hotové

 


Štítky

Když vám břemeno brání v prodeji nemovitosti

Když vám břemeno brání v prodeji nemovitosti

Nemovitosti a věcná břemena

Můžete využít služeb realitních kanceláří, které se specializují na výkup nemovitostí a jejich prodej prostřednictvím dražby. Za svůj byt, dům nebo pozemek tak zpravidla získáte nejlepší možnou cenu.

Přečíst článek