Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zrušení předkupního práva od 1. 7. 2020

Spoluvlastnictví nemovitosti

Od 1. července 2020 dochází k zásadní změně a předkupní právo k podílům na nemovitostech se téměř ruší. Zůstávají sice dvě výjimky, ale jedna má snadné řešení a druhá se vztahuje na minimum nemovitostí. Vysvětlíme vám, co a jak.


Novela o zrušení předkupního práva zjednodušuje celý proces převodu nemovitosti. Když chcete svůj podíl prodat nebo darovat, už ho nemusíte nabízet ostatním spoluvlastníkům.

Tento stav v České republice už platil v letech 2014-2017. Nový občanský zákoník z roku 2014 totiž předkupní právo zrušil. V roce 2018 však bylo v souvislosti s nespokojeností některých majitelů nemovitostí obnoveno.

Co je to předkupní právo

Jde o právo spoluvlastníka (předkupníka) požadovat nabídnutí věci ke koupi za stejných podmínek, za jakých by ji prodávající prodával jinému zájemci.

Jak předkupní právo fungovalo v praxi

Když jste chtěli prodat byt v bytovém domě, ke kterému patřilo garážové stání, sklepní prostor nebo třeba pozemek, museli jste podíl na tomto nebytovém prostoru nabídnout ke koupi dalším spoluvlastníkům.

Kromě administrativní zátěže, kterou představovalo obeslání všech spoluvlastníků, se celý proces prodeje prodlužoval, a hlavně mohl potenciální kupce odradit. A když se nakonec jiný spoluvlastník rozhodl své právo uplatnit a podíl odkoupit, byla hodnota prodávaného bytu navíc většinou nižší.

Díky zrušení zákonného předkupního práva bude převod bytových jednotek značně jednodušší. Podobné je to například u domů nebo chat s příjezdovou cestou.

Výjimky, kdy předkupní právo zůstává

Dědictví nemovitosti

Předkupní právo je zachováno v případech, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit. Jedná se například o dědictví nemovitosti.

Vysvětlíme si, jak to chodí. Když získáte spoluvlastnický podíl v rámci dědického řízení a budete ho chtít prodat (převést na třetí osobu), musíte ho nejdřív nabídnout ostatním spoluvlastníkům.

Neplatí to však v případě, že se jedná o manžela, sourozence nebo jinou blízkou osobu. Tato povinnost zaniká 6 měsíců po nabytí vlastnického práva. Můžete tedy půl roku počkat a nemusíte nic řešit.

Novelizované znění §1124 občanského zákoníku (od 1. 7. 2020)

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Cizí stavba na pozemku

Dále v platnosti zůstává předkupní právo vlastníka pozemku k cizí stavbě na jeho pozemku. A zároveň předkupní právo vlastníka stavby na cizím pozemku k tomuto pozemku. Podle zásady povrch ustupuje půdě (superficies solo cedit) je cílem, aby jak pozemek, tak budovy na něm postavené, vlastnila jedna osoba.

Jestli řešíte prodej spoluvlastnického podílu, tak vám už nic nestojí v cestě. Konec předkupního práva vám celý proces usnadní.

Chcete prodat svůj podíl? Obraťte se na nás

Buď ho rovnou odkoupíme, nebo navrhneme jiné výhodné řešení.

Zjistit více


Štítky

Prodej spoluvlastnického podílu nemovitosti

Prodej spoluvlastnického podílu nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Prodat spoluvlastnický podíl na nemovitosti není úplně jednoduché. Málokdo chce koupit jen část domu nebo bytu a když už se podaří kupce najít, může celou situaci zkomplikovat spoluvlastník. Jaké jsou možnosti?

Přečíst článek