Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Společné jmění manželů

Spoluvlastnictví nemovitosti

Máte dům nebo byt ve společném jmění manželů a nevíte, co to přesně znamená? V našem článku se to dozvíte. Také zjistíte, kdy SJM zaniká a jak probíhá jeho vypořádání.


Co je SJM 

Společné jmění manželů je specifickou formou spoluvlastnictví, která vzniká uzavřením manželství. Týká se veškerého majetku nabytého jedním z manželů nebo oběma během trvání manželského svazku.  

Jedná se o bezpodílové spoluvlastnictví, oba manželé jsou vlastníky všeho, společně věci užívají a rozhodují o nich.  

Zánik společného jmění manželů 

Jak SJM zaniká?

  • Zánikem manželství (rozvodem, smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za mrtvého). 
  • Pokud byl jednomu z manželů uložen trest propadnutí majetku. 
  • V případě, že by na některého z manželů vyhlášený konkurz. 

Vypořádání společného jmění manželů 

V případě zániku SJM musí dojít k jeho písemnému vypořádání. Vychází se z toho, že oba podíly jsou stejné. Vypořádání se provádí dohodou. Pokud dohoda o vypořádání společného jmění manželů není možná, podává jeden z nich návrh k soudu. Také může svůj podíl nabídnout realitní kanceláři k odkupu

Jestli k vypořádání společného jmění manželů nedojde během tří let, nastává tzv. právní fikce, že vypořádání proběhlo. Movité věci budou patřit tomu, u koho se nacházejí, ostatní movité věci, nemovitosti a dluhy se stávají podílovým spoluvlastnictvím. Oba podíly jsou stejné.  


Štítky

Reálné rozdělení nemovitosti

Reálné rozdělení nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Máte svůj dům nebo byt ve spoluvlastnictví s další osobou a uvažujete o jeho rozdělení? V některých případech je to možné, přečtěte si více.

Přečíst článek