Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zánik a výmaz zástavního práva

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo smluvní může zaniknout z různých důvodů. V našem článku se dozvíte, jaké to jsou. Dále tu najdete informace o tom, jak se postupuje při výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.


Kdy zástavní právo zaniká? 

  • Splynutím
  • Uhrazením dluhu
  • Vzdáním se zástavního práva
  • Zánikem zástavního práva v insolvenci a exekuci

Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí

Zánik zástavního práva k nemovitosti se nejčastěji řeší v souvislosti s hypotékou nebo jiným úvěrem. Po uhrazení pohledávky zajištěné zástavním právem smluvním obvykle zástavní věřitel vystaví potvrzení o zániku zástavního práva. To slouží jako vkladová listina v řízení o vkladu výmazu zástavního práva. S žádostí o výmaz zástavního práva je nutné se obrátit stejně jako při jeho vzniku na místně příslušný katastrální úřad. 

Co je potřeba k výmazu zástavního práva

Právním důvodem pro zahájení řízení o vkladu výmazu zástavního práva je vkladová listina, která musí obsahovat náležitosti dle § 66 odst. 4 KV a ověřený podpis osoby. V případě hypotéky po jejím řádném doplacení toto potvrzení vystavuje banka.

Kdo podává návrh na vklad výmazu zástavního práva

Návrh na vklad může podat jak zástavní věřitel, tak zástavní dlužník i zástavce (jde-li o jinou osobu). Pokud vkladová listina obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, katastrální úřad vklad povolí. Následně je zástavní právo vymazáno.

Jak dlouho trvá výmaz zástavního práva

Poté, co katastrální úřad obdrží návrh na vklad, který obsahuje všechny náležitosti, zahájí vkladové řízení a provede výmaz do 30 dnů.

Jaký je poplatek

Výmaz zástavního práva proběhne na základě vkladového řízení, které je od roku 2020 zpoplatněné částkou 2 000 Kč. 

Zvažujete prodej nemovitosti s hypotékou nebo jiným zástavním právem? Kontaktujte nás, můžeme ji od vás odkoupit.  


Štítky

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

Exekuce a insolvence

Zástavní právo bývá u nemovitostí bývá obvykle zřizované za účelem zajištění úvěru. Jaké jsou podmínky jeho zřízení a jakou nemovitost je možné zastavit?

Přečíst článek