Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zánik a výmaz zástavního práva

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo smluvní může zaniknout z různých důvodů. V našem článku se dozvíte, jaké to jsou. Dále tu najdete informace o tom, jak se postupuje při výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.


Kdy zástavní právo zaniká?

  • Splynutím
  • Uhrazením dluhu
  • Vzdáním se zástavního práva
  • Zánikem zástavního práva v insolvenci a exekuci

Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí

Po uhrazení pohledávky zajištěné zástavním právem smluvním obvykle zástavní věřitel vystaví potvrzení o zániku zástavního práva. To slouží jako vkladová listina v řízení o vkladu výmazu zástavního práva. Tato vkladová listina je tedy právním důvodem pro zahájení řízení o vkladu výmazu zástavního práva. Listina musí obsahovat náležitosti dle § 66 odst. 4 KV a ověřený podpis osoby.

Návrh na vklad může podat jak zástavní věřitel, tak zástavní dlužník i zástavce (jde-li o jinou osobu). Pokud vkladová listina obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, katastrální úřad vklad povolí. Následně je zástavní právo vymazáno.

Zvažujete prodej nemovitosti s hypotékou nebo jiným zástavním právem? Kontaktujte nás, můžeme ji od vás odkoupit.


Štítky

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

Exekuce a insolvence

Zástavní právo bývá u nemovitostí bývá obvykle zřizované za účelem zajištění úvěru. Jaké jsou podmínky jeho zřízení a jakou nemovitost je možné zastavit?

Přečíst článek