Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo bývá u nemovitostí bývá obvykle zřizované za účelem zajištění úvěru. Jaké jsou podmínky jeho zřízení a jakou nemovitost je možné zastavit?


Důležitou informací je, že zástavní právo vázne na nemovitosti. To znamená, že ho je možné vykonat i proti všem budoucím vlastníkům. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům. Pohledávka z případných výplat pojistného plnění je pak zastavena ve prospěch banky, která se tím jistí.

Pokud dlužník úvěr řádně nesplácí, je banka nebo jiný věřitel oprávněný zástavní právo vykonat. Může jít například o prodej zastavené nemovitosti, z jehož výtěžku uspokojí svoji pohledávku.

Jaká nemovitost může být zástavou

  • kupovaná nemovitost
  • jakákoli jiná nemovitost, kterou dlužník vlastní
  • nemovitost, kterou vlastní třetí osoba (příbuzní nebo známí dlužníka)
  • rozestavěná nemovitost

Vlastnické právo u zastavené nemovitosti

Zástava nemovitosti nemá vliv na vlastnické právo, které zůstává zástavnímu dlužníkovi. Má však povinnost udržovat nemovitost v takovém stavu, aby nedošlo ke snížení její hodnoty. Také se musí bez předchozího souhlasu zdržet jejího zatížení, např. nájemní smlouvou.

Máte na svém domě zástavní právo kvůli hypotéce nebo jinému úvěru a chcete ho prodat? Pomůžeme vám. Zajišťujeme výkup domů a jiných nemovitostí za hotové.


Štítky

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva

Exekuce a insolvence

Zástavní právo vzniká uzavřením zástavní smlouvy. Tu je možné uzavřít k nemovitým i movitým věcem. Jaké jsou náležitosti smlouvy o zřízení zástavního práva?

Přečíst článek