Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo bývá u nemovitostí bývá obvykle zřizované za účelem zajištění úvěru. Jaké jsou podmínky jeho zřízení a jakou nemovitost je možné zastavit?


Co je zástavní právo smluvní na nemovitost

Důležitou informací je, že zástavní právo vázne na nemovitosti. To znamená, že ho je možné vykonat i proti všem budoucím vlastníkům. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům. Pohledávka z případných výplat pojistného plnění je pak zastavena ve prospěch banky, která se tím jistí.

Jak funguje zástavní právo

Pokud dlužník úvěr řádně nesplácí, je banka nebo jiný věřitel oprávněný zástavní právo vykonat. Může jít například o prodej zastavené nemovitosti, z jehož výtěžku uspokojí svoji pohledávku. Když je dluh naopak v pořádku a včas uhrazený, zástavní právo zaniká. 

Jaká nemovitost může být zástavou

  • kupovaná nemovitost
  • jakákoli jiná nemovitost, kterou dlužník vlastní
  • nemovitost, kterou vlastní třetí osoba (příbuzní nebo známí dlužníka)
  • rozestavěná nemovitost

Vklad do katastru nemovitostí

Zástavní právo smluvní u nemovitostí vedených v katastru nemovitostí vzniká na základě vkladu. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podává dlužník nebo věřitel u místně příslušného katastrálního úřadu. Musí k němu přiložit listinu, na jejímž základě zástavní právo vzniká, a také uhradit správní poplatek, který je od roku 2020 stanovený na 2 000 Kč. 

Podobný postup je u výmazu zástavního práva. Opět je nutné podat návrh na vklad a doložit potvrzení o zániku zástavního práva s ověřeným podpisem osoby.

Zástava nemovitosti nemá vliv na vlastnické právo, které zůstává zástavnímu dlužníkovi. Ten má však povinnost udržovat nemovitost v takovém stavu, aby nedošlo ke snížení její hodnoty.

Zákaz zcizení a zatížení

Jde o právní institut, který upravuje § 1761 OZ. Zjednodušeně řečeno, vlastník není oprávněný po dobu platnosti zástavního práva nemovitost převést na někoho jiného, to znamená, že ji nesmí prodat ani darovat. Také se musí bez předchozího souhlasu zdržet jejího zatížení, např. věcným břemenem, předkupním právem, nájemní smlouvou. 

Máte na své nemovitosti zástavní právo a chcete ji prodat?

Pomůžeme vám. Své peníze získáte rychle a veškerý právní servis u nás máte zdarma.

Zjistit více


Štítky

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva

Exekuce a insolvence

Zástavní právo vzniká uzavřením zástavní smlouvy. Tu je možné uzavřít k nemovitým i movitým věcem. Jaké jsou náležitosti smlouvy o zřízení zástavního práva?

Přečíst článek