Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zástavní smlouva

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo vzniká uzavřením zástavní smlouvy. Tu je možné uzavřít k nemovitým i movitým věcem. Jaké jsou náležitosti smlouvy o zřízení zástavního práva?


Zástavní smlouva musí mít písemnou formu u věcí movitých (výjimku tvoří movité věci, které jsou jako zástava odevzdané zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě) a u nemovitostí, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Co musí obsahovat zástavní smlouva k nemovitosti

Povinné údaje zástavní smlouvy stanovuje občanský zákoník. Patří mezi ně označení zástavce a zástavního věřitele, předmětu zástavy (nemovitosti, které se zástava týká) a dále způsob vzniku zástavního práva. Po dohodě si mohou smluvní strany do smlouvy zanést i další náležitosti v souladu s právními předpisy. Může jít například o smluvní pokutu.

Zástavní právo v katastru nemovitostí

Pokud jde o nemovitou věc, která je zapsaná v katastru nemovitostí, musí do něho být zástavní právo smluvní zapsané. V případě, že se jedná o nemovitost, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, vznikne zástavní právo až po zápisu do Rejstříku zástav.

Máte na svém bytě zástavní právo ve prospěch banky nebo jiného věřitele a chcete ho prodat? Obraťte se na nás, postaráme se o výkup bytu i jiné nemovitosti.


Štítky

Prodej nemovitosti se zástavním právem

Prodej nemovitosti se zástavním právem

Exekuce a insolvence

Řešíte složitou situaci a potřebujete prodat dům na který máte hypotéku a je tak zatížený zástavním právem? Možné to je. Jen je potřeba všechno správně naplánovat.

Přečíst článek