Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Věcná břemena, list vlastnictví a katastr nemovitostí

Nemovitosti a věcná břemena

Víte, co to je list vlastnictví a jaké údaje obsahuje? A že představuje možnost, jak zjistit věcné břemeno na nemovitosti? V našem článku se to dozvíte a také vám poradíme, jak zapsat i vymazat věcné břemeno z katastru.


Při koupi nebo prodeji nemovitosti se důkladně seznamte s listem vlastnictví, který je uložen v katastru nemovitostí. V listu by měly být zaneseny aktuální informace o nemovitosti, tedy i informace o věcných břemenech.

List vlastnictví

Katastr nemovitostí představuje evidenci nemovitostí, která je ze zákona veřejně přístupná. Informace o každé nemovitosti a jejím vlastníkovi jsou uložené na tzv. listech vlastnictví. Každý má právo do této evidence nemovitostí nahlížet a pro svou potřebu z katastru pořizovat opisy. Můžete tak učinit jak na příslušném místním pracovišti KÚ, tak na pobočkách CzechPoint.

Informace o omezeních vlastnického práva najdete na listu vlastnictví v části „C“. Zde se uvádí informace typu předkupní právo, věcná břemena, zástavní právo nebo exekuce. V souvislosti s danými omezením se tady také uvidí listiny či rozhodnutí, ze kterých se při vkladu, resp. zápisu těchto omezení vycházelo.

Pokud prodáváte anebo kupujete nemovitosti a z jiných dokumentů (např. smlouvy) máte informaci o existenci věcného břemena, vždycky pečlivě zkontrolujte i list vlastnictví. Mohlo se klidně stát, že předchozí majitel požádal třeba jen o zapsání změny vlastnictví, tj. nebyla zapsána celá smlouva. Stále platí dvakrát měř, jednou řež. Návrhy na vklad, stejně jako samotné smlouvy se archivují, takže by KÚ měl případné nesrovnalosti dohledat

Pokud břemeno zřizujete, je nutné mít na paměti, že břemeno vzniká až zápisem do veřejného seznamu, v případě nemovitostí tedy do listu vlastnictví.*

* Ojediněle se mohou vyskytnout případy, kdy věcné břemeno není zapsáno v katastru, a tedy de jure neexistuje, ale existuje de facto a pak se na něj nahlíží, jako by v katastru zapsáno bylo. Takový případ se může vyskytnout například u energetických sítí zřizovaných bez povolení ještě za minulého režimu. Udržování sítě je ve veřejném zájmu, a tak by se v případném soudním sporu mohlo na tyto situace nahlížet jako na služebnost inženýrské sítě.)

Vklad a výmaz věcného břemene z katastru

Pokud chcete věcné břemeno do katastru nemovitostí vložit, nebo ho naopak z katastru vymazat, stačí když podáte Návrh na vklad a přiložíte potřebnou listinu (darovací smlouvu, dohodu, úmrtní list apod.). Úkon je zpoplatněn částkou 2 000 Kč.

K přípravě návrhu můžete využít online aplikaci Katastrálního úřadu.

Chcete prodat byt nebo dům s věcným břemenem a nedaří se vám najít kupce? Obraťte se na nás, můžeme ji od vás odkoupit.


Štítky

Druhy věcných břemen s příklady: služebnost a reálná břemena

Druhy věcných břemen s příklady: služebnost a reálná břemena

Nemovitosti a věcná břemena

Jaký je rozdíl mezi služebností a reálným břemenem? A jak se tyto pojmy mají k termínu věcné břemeno. Základní přehled a charakteristiky jednotlivých typů břemen najdete v článku.

Přečíst článek