Volejte kdykoliv 257 22 33 22

Co je spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Jeden dům, byt nebo pozemek může mít více majitelů. Rozlišuje se několik typů podílového a bezpodílového spoluvlastnictví.


Spoluvlastnictví nemovitosti patří mezi nejrozšířenější typ spoluvlastnictví. Konkrétně se jedná o podílové spoluvlastnictví. Velmi často vzniká v důsledku dědického řízení, kdy je nemovitost rozdělena rovnými díly mezi dědice.  

Výjimku tvoří společné jmění manželů, které je specifickou formou bezpodílového vlastnictví. Pokud se manželé rozvedou a do tří let se nedomluví na rozdělení majetku, jde také o podílové spoluvlastnictví. Na nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví se vztahuje předkupní právo. Jednou z možností prodeje pak je výkup podílu domu.

Specifickou formou spoluvlastnictví nemovitosti je ideální polovina, u níž není přesně stanoveno, komu patří která polovina nemovitosti.

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti nebo čehokoli jiného může vzniknout za různých okolností. Přečtěte si, jaké jsou ty nejčastější.

Přečíst článek