Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to exekuce

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zajímá vás, co znamená exekuce, exekuční titul, exekuční příkaz nebo exekuční řízení? Termínů spojených s problematikou exekucí je celá řada. My vám je vysvětlíme.


Definice exekuce

Exekuce slouží k donucení splnění například soudem uložené povinnosti. Nejčastěji se jedná o vymožení dluhu (většinou finanční částky) od povinného, kterým je dlužník, pro oprávněného – věřitele. Může však jít také o donucení ke splnění jiného závazku.

Jak probíhá exekuce

Postup exekuce je přesně daný:

 1. Věřitel podá návrh na zahájení exekučního řízení u soudního exekutora.
 2. Ten požádá exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Musí však mít k dispozici exekuční titul.
 3. Pokud je návrh oprávněný, soud udělí exekutorovi do 15 dní pověření a vydá usnesení o nařízení exekuce.
 4. Exekutor pak povinného vyzve k dobrovolné úhradě dluhu do 15 dní.

Exekuční titul

Exekučním titulem může být rozhodnutí (většinou soudní) nebo jiná veřejná listina, která povinnému stanovuje povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky.

Jaké jsou exekuční tituly

 • vykonatelné rozhodnutí soudu
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy
 • a další

Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí soudního exekutora, které specifikuje majetek, jehož se bude exekuce týkat, a způsob jejího provedení. Může jít například o prodej nemovitosti nebo auta, srážky z platu či jiných příjmů, výběr určitého obnosu z bankovního účtu.

Exekuční příkaz nabývá právní moci ihned po doručení a nejde se proti němu odvolat. Povinný nesmí s uvedeným majetkem nijak nakládat (zatížit ho, převést na jinou osobu atd.).

Exekuční příkaz musí obsahovat

 • označení exekučního soudu, soudního exekutora, exekučního titulu, účastníků řízení, vymáhané povinnosti
 • specifikaci způsobu provedení exekuce
 • datum a místo vydání, podpis soudního exekutora, specifikaci adresáta a poučení o odvolání

Exekuční příkaz musí mít písemnou formu a být doručený do vlastních rukou.

Jste ve složité situaci a potřebujete rychle prodat svůj byt nebo dům? Kontaktujte nás, vykupujeme nemovitosti v exekuci.


Štítky

Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti

Exekuce a insolvence

Exekuce nemovitosti je jednou z možností věřitele, jak na dlužníkovi vymoci pohledávku. Co to přesně znamená a jak proces probíhá?

Přečíst článek