Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to insolvenční řízení

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Insolvenční řízení může být řešením obtížné životní situace. O co se přesně jedná a jaké podmínky je nutné splnit?


Co je insolvenční řízení

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, během něhož se projednává úpadek (případně hrozící úpadek) dlužníka a způsob jeho řešení. Může to být konkurz, reorganizace, oddlužení. Hlavním záměrem je zvolit vhodný způsob vypořádání dluhů.

Dlužník tak má možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy. Cílem je co nejvyšší a poměrné uspokojení věřitelů. Jednou z možností, jak zpeněžit majetek, je nabídnout nemovitost do výkupu.

Návrh na insolvenční řízení

Insolvenční řízení se zahajuje na základě podání insolvenčního návrhu k insolvenčnímu soudu. Podat ho může jak dlužník, tak věřitel. Insolvenční řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Podmínky oddlužení platné od 1. 6. 2019

 • poctivý záměr
 • schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení
 • nemít kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech jí nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být její návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměla vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět)

Výhody insolvenčního řízení pro dlužníka

 • Prohlášením úpadku na dlužníka se zastavuje úročení dluhů, resp. úroky a pokuty se neuspokojují. V případě oddlužení nejsou po jeho skončení vymahatelné.
 • Věřitelé si musí přihlásit své pohledávky v určité lhůtě. Jejich výši a oprávněnost přezkoumává insolvenční správce. Často dojde k popření pohledávek přiznaných rozhodčím nálezem.
 • Insolvenční řízení je pro všechny levnější než exekuce.
 • V případě splnění oddlužení se dlužník zbaví dluhů, může legálně pracovat, mít účet v bance atd.

Výhody insolvenčního řízení pro věřitele

 • Dosáhne zpravidla vyššího uspokojení dluhů než v exekuci.
 • Přihláška pohledávky brání jejímu umlčení.
 • Má možnost využít daňového odpisu přihlášené pohledávky.

Štítky

Dopad insolvenčního řízení na exekuci

Dopad insolvenčního řízení na exekuci

Exekuce a insolvence

Zajímá vás, jak je to s exekucí nemovitosti, když je zahájeno insolvenční řízení? Je i nadále platná, nebo ne?

Přečíst článek