Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Oddlužení a úpadek

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Hrozí vám úpadek a nevíte, jak na oddlužení? Rozumíte vůbec těmto pojmům? Vysvětlíme vám je a také poradíme, jak takové situace řešit.


Co je to oddlužení

V širším slova smyslu jde o proces, který zbaví dlužníka závazků. Oddlužení může proběhnout různými způsoby, vždy záleží na více okolnostech. Například jaká je celková výše dluhu nebo jestli vlastní nemovitost, kterou by mohl prodat.

Tématu oddlužení nemovitostí se podrobně věnujeme v článku Jak oddlužit nemovitost

Jak probíhá oddlužení – příklady

 • sjednáním splátkového kalendáře u věřitele
 • konsolidací v bance
 • dobrovolným prodejem nemovitosti
 • nedobrovolným prodejem nemovitosti v exekuční dražbě
 • formou insolvence

Oddlužení v rámci insolvence

V souvislosti s insolvenčním řízením je oddlužení (vedle konkursu a reorganizace) zákonným prostředkem, jak mohou dlužníci řešit svůj úpadek.

Proč je pro vás insolvence výhodná

 • Zastaví se růst úroků.
 • Přezkoumávají se pohledávky a jejich oprávněnost.
 • Část dluhu vám může být odpuštěna.
 • Insolvenční řízení se řídí insolvenčním zákonem, vaše práva a zájmy jsou chráněné.
 • Oddlužíte se už za 3 roky.

Zvažujete oddlužení formou insolvence? Přečtěte si, jaké podmínky je třeba splnit, aby mohlo být zahájeno insolvenční řízení.

Kdy jste v úpadku

V úpadku jste, pokud máte více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a zároveň nejste schopní tyto závazky plnit. Jste tedy v platební neschopnosti.

Co se týká dlužných částek po splatnosti, rozlišuje se lhůta 30 dní, kdy je dokládáte, a 90 dní, kdy to už není nutné.

Finanční úpadek upravuje zákon č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, která možná znáte spíš pod označením insolvenční zákon.

Své peněžité závazky nejste schopní plnit v těchto případech

 • zastavili jste platby podstatné části svých peněžitých závazků
 • neplníte je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí

Rozhodnutí o úpadku

Rozhodnutí o úpadku vydává insolvenční soud. Ustanovuje v něm insolvenčního správce a uvede lhůtu, do které mohou věřitelé přihlásit své pohledávky (pokud je už nepřihlásili).


Štítky

Co je to insolvenční řízení

Co je to insolvenční řízení

Exekuce a insolvence

Insolvenční řízení může být řešením obtížné životní situace. O co se přesně jedná a jaké podmínky je nutné splnit? Vše vám přehledně a srozumitelně vysvětlíme, postup i výhody insolvenčního řízení z pohledu dlužníka a věřitele.

Přečíst článek