Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Insolvence a exekuce –⁠ co je výhodnější?

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Jste v tíživé situaci, protože se vám nahromadily dluhy a nezvládáte je splácet? Zvažujete osobní bankrot, ale nevíte, jestli se vám vyplatí? Usnadníme vám rozhodování. Porovnali jsme pro vás oddlužení s exekucí. A z různých hledisek.


Rozdíl mezi exekucí a insolvencí

Obě řízení se od sebe v mnoha ohledech zásadně liší. Postupně si je projdeme a také si vysvětlíme, že exekuce po insolvenci nemůže ani nastat. 

Výše dluhu a úroky

Během exekuce musíte uhradit celou dlužnou částku, která navíc narůstá o úroky a náklady exekuce. V oddlužení se řeší jen celková dlužná částka ke dni zjištění úpadku.

Pokud splníte všechny podmínky a oddlužení skončí, budete osvobozeni od úroků, které během něho vznikly, a může vám být část dluhu odpuštěna. Také zanikají pohledávky, které věřitelé včas nepřihlásili do insolvenčního řízení.

V insolvenci také dochází k přezkumu všech přihlášených dluhů ze strany insolvenčního správce a často je jejich výše snížena, nebo úplně odmítnuta z důvodů promlčení nebo nedoložení důvodu vzniku směnky aj.

Délka vymáhání

Exekuce může trvat neomezeně dlouho. Dokonce může být i doživotní. U oddlužení je stanovená maximální délka na 5 let, v případě prodloužení na 5,5 let, ale v určitých případech mlže oddlužení trvat pouze 3 roky například důchodci.

Nakládání s majetkem

Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmíte se svým majetkem nakládat. Ani s majetkem ve společném jmění manželů.

Tento zákaz nakládání s majetkem se označuje jako generální inhibitorium a znamená, že se týká veškerého majetku včetně toho, o kterém exekutor nebo soud ještě neví. Povolují se jen určité výjimky.

S majetkem můžete nakládat při běžné obchodní a provozní činnosti, při správě a údržbě majetku, při uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým máte vyživovací povinnost.

V insolvenci je nakládání s majetkem po zahájení insolvenčního řízení také omezeno, především nesmí dojít k jeho zmenšení.

Dopad na rodinu a osoby blízké

V exekuci je možné postihnout majetek manžela až do výše jeho podílu na SJM. A to i kvůli dluhům, které vznikly ještě před manželstvím. Exekutor je oprávněn obstavit manželův účet nebo nařídit srážky z jeho příjmu.

Exekutor také může do exekuce zařadit všechny věci z místa vašeho pobytu bez ohledu na to, komu ve skutečnosti patří. Je to komplikovaná situace zejména pro vlastníka domu nebo bytu, kde jste v pronájmu. Musí pak exekutorovi prokázat, že jde o jeho majetek.

V oddlužení dochází k rozdělení majetku dlužníka a jeho manžela. Oddlužení se majetku a příjmů manžela ani dalších osob nesmí dotknout.

Ochrana práv

Exekutor může v rámci exekučního řízení využít všechny zákonem povolené prostředky. Je oprávněný provést exekuci prodejem vaší nemovitostí i věcí movitých, obstavením účtu, srážkami z platu. Všechny tyto způsoby může provést najednou.

V insolvenčním řízení rozhodují o způsobu oddlužení věřitelé, ale zpeněžení vašeho majetku podléhá kontrole nestranného soudu. Insolvenční správce funguje pouze jako výkonný orgán. Vaše práva a zájmy jsou lépe chráněné a kontrolovatelné.

V insolvenci nelze provést exekuci

Vztah exekuce a insolvence je takový, že jakmile je insolvenční řízení zahájeno, není možné exekuci vykonat. Věřitelé o její nařízení sice mohou požádat, ale provedena být nesmí. V případě následného rozhodnutí o úpadku dlužníka, nejde exekuce ani nařídit.

7 důvodů, proč insolvence vítězí nad exekucí

Na závěr malé shrnutí, v čem se exekuce a insolvence liší a proč je pro vás oddlužení výhodnější než exekuce.

  • Oddlužení je kratší (trvá 3 a maximálně 5 let, 5,5 let v případě prodloužení).
  • Majetek vašich blízkých nebude nijak postihnut.
  • Zastaví se růst vašich dluhů.
  • Místo splácení dluhů více věřitelům splácíte jednu splátku insolvenčnímu správci.
  • Vaše práva jsou lépe chráněna.
  • Část dlužné částky vám může být odpuštěna.
  • Po úspěšném oddlužení začínáte s čistým štítem.

Ještě zmíníme, že oddlužení je dobrovolné a můžete se pro něj rozhodnout sami. Když na vás bude uvalena exekuce, nic s tím neuděláte.

Insolvence je řešení, jak se dostat z dluhové pasti a mít šanci na nový začátek.


Štítky

Co je to insolvenční řízení

Co je to insolvenční řízení

Exekuce a insolvence

Insolvenční řízení může být řešením obtížné životní situace. O co se přesně jedná a jaké podmínky je nutné splnit? Vše vám přehledně a srozumitelně vysvětlíme, postup i výhody insolvenčního řízení z pohledu dlužníka a věřitele.

Přečíst článek