Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Jak prodat nemovitost s hypotékou

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Nezvládáte platit hypotéku, potřebujete se přestěhovat nebo se rozvádíte? Ať už je váš důvod jakýkoli, přečtěte si, jak postupovat. Možností je několik.


Postup, jak prodat dům nebo byt s hypotékou

Důležité je celou akci správně naplánovat, aby se obešla bez zbytečných sankcí.

Zjistěte si termín fixace

Když budete prodej řešit právě v této době nebo krátce před ní, máte možnost splatit svůj úvěr bez poplatku. Pokud je vaše výročí fixace v nedohlednu a vy už nemůžete čekat, sankcím se pravděpodobně nevyhnete. Vše záleží na rozhodnutí banky. V některých případech, jako je například rozvod, bývají banky benevolentnější.

Co to je výročí fixace

Jde o termín, kdy končí sjednaná doba fixace. Po něm se může změnit úrok podle situace na trhu. Vzrůst i klesnout. Datum najdete v úvěrové smlouvě. V období fixace můžete hypotéku splatit bez jakékoli sankce. Obvyklé fixace jsou na 1, 3, 5 a 7 let.

Příklad: pokud jste uzavřeli hypotéku 1. června 2019 s tříletou fixací, je vaše výročí fixace 1. června 2022.

Informujte banku

Sdělte svůj záměr bance, u které máte hypoteční úvěr. Má na vaši nemovitost zástavní právo a zákaz zcizení, které zruší až po zaplacení celé dlužné částky. Požádejte ji o souhlas s prodejem a podejte žádost o vyčíslení zůstatku hypotéky k datu očekávaného prodeje.

Doplaťte úvěr

Pokud máte vlastní prostředky, můžete zbývající částku zaplatit ze svého. Tím, že hypotéku doplatíte, nebude na vaší nemovitosti váznout zástavní právo a můžete ji prodat bez komplikací, už nepůjde o prodej nemovitosti s hypotékou. Předčasné splacení hypotéky je tedy ideální řešení. Jestli potřebné finance nemáte, čtěte dál. 

Možnosti prodeje nemovitosti zatížené hypotékou

Sehnat kupce na nemovitost s hypotékou nemusí být snadné. Celý proces je navíc administrativně náročnější než u standardního prodeje. Další možností je nabídnout nemovitost do výkupu.

Chcete si ušetřit čas a starosti s hledáním kupce?

Obraťte se na nás, vykoupíme váš dům nebo byt i s hypotékou. Vyřídíme komunikaci s bankou i úřady. Realitní a právní servis zdarma. 

Získat cenovou nabídku

Pokud už zájemce máte, připadají v úvahu dva následující postupy.

Kupující financuje koupi ze svého

V případě, že jste našli zájemce, který má na zaplacení kupní ceny vlastní peníze, je vyhráno. Část financí dostane banka a část vy. Samozřejmě záleží na tom, za kolik prodáváte a jaký je zbývající dluh na hypotéce.

Aby proběhl celý proces bezpečně, doporučujeme využít advokátní nebo bankovní úschovu. S kupujícím tedy podepíšete nejen kupní smlouvu, ale i úschovní smlouvu.

Kupní smlouvu vložíte na katastr nemovitostí, z úschovy uhradíte bance dluh na hypotéce a banka zajistí do 30 dnů výmaz zástavního práva na základě kvitance (jde o písemné potvrzení věřitele, že je dluh zaplacený).

Mezitím běží zápis vlastnického práva a k uvolnění zbytku peněz z úschovy dochází zpravidla po zápisu vlastnictví a předložení kvitance od banky.

Kupující uzavře novou hypotéku 

Kupující si může vzít hypotéku u stejné, nebo jiné banky, což je administrativně komplikovanější, protože do celé záležitosti vstupuje další účastník.

Úvěrující banka bude požadovat zástavní právo, které má momentálně vaše banka. Jak postupovat?

  1. Necháte si od banky vyčíslit zůstatek hypotéky a požádáte o souhlas se zapsáním nové banky jako dalšího zástavního věřitele do katastru nemovitostí s tím, že po úhradě dlužné částky svou zástavu vymaže.
  2. Kupující uzavře hypoteční úvěr u své banky.
  3. Uzavřete s kupujícím kupní smlouvu.
  4. Vy nebo kupující podáte návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí ve prospěch nového poskytovatele.
  5. Kupující uhradí část kupní ceny z vlastních zdrojů na účet úschovy.
  6. Úvěrující banka převede finance přímo na účet vaší banky a částku, která zbude po zaplacení vašeho úvěru, pošle na účet úschovy.
  7. Následně kupující vloží na katastr nemovitostí kupní smlouvu a podá návrh na zápis vlastnictví nemovitosti.
  8. Poté, co vaše banka obdrží peníze, podá návrh na výmaz zástavního práva.
  9. Po dokončení celého procesu získáte zbývající část kupní ceny z úschovy.

Zdá se vám to složité? Pak nás kontaktujte. Váš dům nebo byt odkoupíme, hypotéku uhradíme a získáte své peníze bez starostí.


Štítky

Co to je zástavní právo

Co to je zástavní právo

Exekuce a insolvence

Zástavní právo zajišťuje dluh vydlužitele (dříve věřitele) a zpravidla vzniká na základě smlouvy. Takové zástavní právo se nazývá smluvní. Je to nejčastější typ zástavního práva. Ve smlouvě je vždy uvedeno, co je zástavou a jaký dluh zajišťuje.

Přečíst článek