Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Povinný, dlužník a další pojmy

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Víte, co znamená povinný a kdy se tento termín používá? Vysvětlíme vám to a také se podíváme na označení dlužník. Připravili jsme pro vás přehled dalších souvisejících pojmů, ať je máte všechny na jednom místě.


Kdo je povinný

Zjednodušeně řečeno, povinný má něco splnit, vykonat nebo uhradit ve prospěch oprávněného. S tímto označením se můžete setkat například v oblasti služebností a reálných břemen nebo v rámci exekučního řízení.

Povinný v exekučním řízení

Tento termín zákon používá pro označení dlužníka. Povinný musí na základě exekučního titulu splnit svou povinnost (nejčastěji uhradit finanční částku), ale i náklady exekuce.

V případě, že se exekuce týká majetku ve společném jmění manželů, je účastníkem řízení také manžel/ka povinného.

Dlužník

Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, která je povinná splnit svůj závazek vůči věřiteli. Závazek vzniká většinou na základě smlouvy. Nejčastěji se jedná o finanční půjčku, ale může jít i o jinou povinnost.

Dlužník a věřitel

Jde o závazkový právní vztah, ve kterém má dlužník dluh vůči věřiteli a věřitel zase pohledávku za dlužníkem.

Spoludlužník

Jde o osobu nebo více osob, které se podílí na splnění závazku. Spoludlužník má stejné povinnosti jako dlužník. Například musí hradit dluh, pokud ho neplatí dlužník. Dlužnou částku není možné rozdělit tak, aby každý ručil jen za určitou část.

Příklad: hypotéka

Typickým příkladem je, když žádáte o hypoteční úvěr se svým partnerem nebo partnerkou. Jeden z vás bude na úvěrové smlouvě vedený jako dlužník a druhý jako spoludlužník.

V případě, že si hypotéku pořizujete jako manželé, druhý z manželů se stává spoludlužníkem automaticky. To neplatí, pokud máte zúžené SJM.

Poddlužník

Tímto termínem se označuje osoba, která má dluh vůči dlužníkovi. Je to tedy dlužník dlužníka. 

Neplatič

Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku do stanoveného termínu, stává se neplatičem.

Směnečný dlužník

V případě, že byl závazek uzavřený na základě směnky, používá se pro dlužníka označení směnečný dlužník. Směnka musí obsahovat datum, do kdy má být dlužná částka uhrazena.  


Štítky

Co je to dluh, závazek a pohledávka

Co je to dluh, závazek a pohledávka

Exekuce a insolvence

Pod pojmem dluh se nám většinou vybaví finanční částka, ale nemusí to tak být pokaždé. Může se jednat i o povinnost jiného plnění. Chcete mít jasno v termínech dluh, pohledávka nebo závazek? Pak čtěte dál.

Přečíst článek