Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti nebo čehokoli jiného může vzniknout za různých okolností. Přečtěte si, jaké jsou ty nejčastější.


Dobrovolně na základě dohody a smlouvy 

Dvě nebo více osob nabývá jednu věc do společného vlastnictví na základě své dobrovolné vůle. Může se jednat například o společný nákup, ale také o darování.  

Na základě rozhodnutí soudu 

To se týká například dědického vypořádání, ať už se jedná o dědění podle zákona nebo schválení dědické dohody.   

Ze zákona 

Jedná se například o společenství vlastníků jednotek. Nabyvatel vlastnického práva k jednotce nabývá zároveň také spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu a pozemcích tvořících funkční celek s jednotkou. 

Společné jmění manželů  

SJM je specifickou formou bezpodílového spoluvlastnictví. O této problematice se dozvíte více v samostatném článku Společné jmění manželů.

Problém nastává především v situaci, pokud je majetek rozdělen nerovnoměrně, kdy má většinový vlastník větší rozhodovací pravomoci. Takovým příkladem může být například situace, kdy vlastník s dvěma třetinami hlasů rozhodne o změně způsobu využití nemovitosti. Pokud to menšinovému vlastníkovi dlouhodobě nevyhovuje, může svůj podíl prodat nebo využít službu výkup spoluvlastnického podílu.


Štítky

Zrušení spoluvlastnictví

Zrušení spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví nemovitosti

Vlastníte nemovitost spolu s někým dalším a nevyhovuje vám to? Zajímalo by vás, jak postupovat, když chcete tento druh vlastnictví zrušit?

Přečíst článek