Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je podílové spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví nemovitosti

Máte nemovitost v podílovém vlastnictví a nevíte, co to přesně znamená? V našem článku najdete odpověď a také se dozvíte, jaká jsou vaše práva a povinnosti.


Co je to podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc vlastní více osob, a každá z nich k ní má určitý podíl.

  • Podíly jednotlivých spoluvlastníků mohou být stejné, ale i různé.
  • Každý z nich má však právo k celé věci.
  • Velikost podílu stanovuje účast spoluvlastníka na právech a povinnostech, které z vlastnictví dané věci vyplývají.

Nejčastější je podílové spoluvlastnictví nemovitosti

Ve spoluvlastnictví je možné mít téměř cokoli (auto, účet v bance), ale nejrozšířenější je spoluvlastnictví nemovitostí: domů, bytů a pozemků.

Příklad: podílové spoluvlastnictví pozemku

Pokud vlastníte třetinu pozemku o velikosti 3 000 m2, není to tak, že by vám patřilo 1 000 m2. To jen teoreticky. Ve skutečnosti vlastníte jednu třetinu z každého čtverečného metru.

Správa společné věci

O běžné správě rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Aby rozhodnutí nabylo právních účinků pro všechny spoluvlastníky, musí být každý z nich vyrozuměn o nutnosti rozhodnout. Výjimkou je situace, která vyžaduje okamžité jednání.

Neshody při správě společné věci řeší soud

  • V případě, že byl některý ze spoluvlastníků při rozhodování o neodkladné záležitosti opominutý, může se obrátit na soud.
  • Má na to 30 dní od přijetí rozhodnutí, poté toto právo zaniká.
  • Pokud o nakládání nebyl vyrozuměn, běží tato lhůta od té doby, co se o něm dozvěděl.
  • Soud pak určí, jestli má vůči němu rozhodnutí o neodkladné záležitosti právní účinky, nebo ne.

K rozhodnutí o významné záležitosti, jako je například zlepšení nebo změna účelu společné věci, jsou nutné alespoň 2/3 hlasů spoluvlastníků. Pokud nesouhlasí tato většina, rozhoduje soud. Na soud se může obrátit také spoluvlastník, který byl přehlasovaný.

Spoluvlastníci si mohou stanovit společného správce věci nebo si dohodnout jiná pravidla správy nemovitosti formou notářského zápisu. Takovou dohodu o správě společné věci je nutné vložit do katastru nemovitostí. Je pak závazná i pro nástupce spoluvlastníků.

Dluh na společné věci

Pokud je na společné věci dluh, může se věřitel domáhat jeho zaplacení v plné výši na kterémkoli ze spoluvlastníků.

Spoluvlastníci nemusejí ve spoluvlastnictví setrvávat

Spoluvlastníci se mohou dohodnout jak na oddělení, tak zrušení spoluvlastnictví. Pokud se nedohodnou, rozhoduje soud. Svůj podíl mohou také nabídnout realitní kanceláři k výkupu.


Štítky

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti nebo čehokoli jiného může vzniknout za různých okolností. Přečtěte si, jaké jsou ty nejčastější.

Přečíst článek