Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Kde zjistit dluhy na nemovitosti

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Ztrácíte přehled o svých závazcích? Potřebujete ověřit, jaké všechny dluhy váznou na nemovitosti? Připravili jsme pro vás přehled, kam se obrátit.


Základním zdrojem informací je katastr nemovitostí. Ale pozor, nemusí v něm být už všechno zapsáno, proto se jenom na něj nespoléhejte. Samostatnou kapitolu pak tvoří doposud neodsouzené dluhy, které teprve čekají u soudu.

Katastr nemovitostí a list vlastnictví

Na listu vlastnictví se objevují nejčastěji zástavní práva (například ve prospěch banky, u které je sjednaná hypotéka) a exekuce. Co se týká zástavních práv, získáte tu informace o zástavním věřiteli, termínu vzniku zástavního práva a výši zástavy. Pokud chcete, můžete požádat o kopii smlouvy, na jejímž základě byla zástava zapsána.

SVJ a bytové družstvo

U bytů může jít o nezaplacené poplatky (fond oprav, služby), vážou se k bytové jednotce.

Finanční úřad

Kromě nedoplatků na DPH především u podnikatelů se může jednat například o neuhrazenou daň z nemovitosti.

Správa sociálního zabezpečení

Informaci o případném dluhu na sociálním pojištění zjistíte na místně příslušné správě, kde vám poskytnou také podklady k úhradě.

Zdravotní pojišťovna

Dluh může vzniknout také na základě neuhrazeného zdravotního pojištění. Jeho existenci ověříte buď u VZP, nebo jiné pojišťovny, kde je majitel nemovitosti registrovaný.

Soudy

Pro jistotu je možné ověřit u místně příslušného soudu, zda neprobíhá nějaký soudní spor, žaloba, nebo návrh na nařízení exekuce.

Bankovní a nebankovní registry

Také můžete využít služeb různých registrů, kde zjistíte nesplacené úvěry a kontokorenty, které byly zesplatněny. Za výpisy jsou účtovány poplatky v řádech sto korun.

Často používaný je také SOLUS, kde jsou informace od různých společností (například také mobilních operátorů).

Exekutoři a Centrální evidence exekucí

V případě, že je nemovitost zatížená exekucí, a potřebujete znát podrobné údaje, obraťte se na konkrétního exekutora. Pokud nemáte k dispozici dokument, kde by byl uvedený, zjistíte ho snadno podle čísla exekuce. Jde o první číslo před označením EX (např. 110 EX). Podle něj ho můžete dohledat na webu exekutorské komory www.ekcr.cz.

Kdy potřebujete plnou moc

Pokud zjišťujete informace pro někoho jiného než pro sebe (příbuzného, známého), obstarejte si plnou moc s ověřeným podpisem. Ověření podpisu vyřídíte u notáře, na městském nebo obecním úřadě a také na České poště označené jako Czech POINT. Jeden ověřený podpis stojí 30 Kč.


Štítky

Jak oddlužit nemovitost

Jak oddlužit nemovitost

Exekuce a insolvence

Máte dluhy a vlastníte nemovitost, kterou byste mohli prodat? Nebo ji prodat nechcete a nevíte si rady co dělat, abyste o ni nepřišli? Poradíme vám, jak na to.

Přečíst článek