Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Oprávněný a věřitel

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Rozumíte pojmu oprávněný nebo věřitel? Víte, v jakých situacích se s nimi můžete nejčastěji setkat? V našem článku vám to vysvětlíme.


Kdo je oprávněný

Zjednodušeně řešeno, oprávněný má právo, aby povinný v jeho prospěch něco splnil, vykonal nebo uhradil.

S tímto právním pojmem se můžete setkat například v problematice služebností a reálných břemen nebo v exekučním řízení.

Oprávněný v exekučním řízení

V rámci exekučního řízení jde o pojmenování věřitele. Jeho právo mu bylo přiznáno na základě exekučního titulu, který je zásadním a nepostradatelným podkladem pro nařízení exekuce.

Kdo to je věřitel

Jde o osobu, která je oprávněná ze závazkového právního vztahu požadovat po dlužníkovi plnění. Toto plnění může být jak peněžité, tak nepeněžité. Typickým příkladem je finanční půjčka. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má naopak vůči věřiteli dluh.

Příklady, kdo může být věřitelem

Věřitelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Abyste si to dovedli lépe představit, může jít například o banku, která půjčila peníze, firmu, co dodala materiál, a věřitelem může být i stát.

Na druhou stranu třeba také žena vymáhající výživné na děti nebo senior, který půjčil peníze známému.

Zástavní věřitel

Jde o osobu, která má pohledávku zajištěnou zástavním právem. V případě, že dlužník nesplní svůj závazek, může zástavní věřitel zástavu zpeněžit nebo mu může propadnout (pokud tak bylo dohodnuto).

Příklad: hypotéka

Když žádáte o hypoteční úvěr, banka chce mít jistotu, že dostane své peníze zpět, a proto si zřídí zástavní právo na vaši nemovitost. Banka je zástavním věřitelem a váš dům, byt nebo pozemek se stává zástavou.


Štítky

Exekuční řízení

Exekuční řízení

Exekuce a insolvence

Zajímá vás, co je exekuční řízení a jaký je jeho průběh? Vysvětlíme vám, o co se jedná, a popíšeme jednotlivé fáze.

Přečíst článek